fbpx

Jagtprøven

Vejen til jagt:

Prøverne er i 2014 blevet ændret således at vejen til jagt nu er delt op i flere prøver:

Selve jagt prøven

Her skal der svares på 40 spørgsmål indenfor

 • Vildtbiologi
 • Vildt kending

Derudover er der en praktisk prøve hvor:

Der gennemgåes en bane (den prøver vi 3 gange under den praktisk undervisning)

På denne gennemgang vurderes

 • våbenhåndtering som var det i en rigtigt jagtsituation.
 • afstandsbedømmelse til 6 figurer, hvoraf du må have en fejl
 • 4 skud til lerduer, her er der fokus på våbenhåndtering – det er ikke krav at ramme lerduerne !


Riffelprøven

Når du har gyldigt jagttegn, kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til en jagtriffel.

Før du må gå på riffeljagt, skal du dog bestå en riffelprøve, som afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Naturstyrelsen. For at kunne aflægge riffelprøve skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået den almindelige jagtprøve
 • Du skal have bestået haglskydeprøven, hvis du har bestået jagtprøven i 2014 eller senere

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i fri skydestilling i løbet af højst 5 minutter fra en afstand af 100 m placere 5 ud af 6 skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 cm. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på Mit jagttegn.


Før Riffelprøven, skal du:

 • Indbetale prøvegebyret på 135,00 kr. og tilmelde dig en riffelprøvedato. Betaling og tilmelding sker elektronisk på portalen Mit jagttegn
 • Sikre at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).

Bemærk at der ikke kan betales kontant på prøvestedet.

Under riffelprøven, skal du:

 • Forevise gyldigt jagttegn, fotolegitimation.
 • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jvf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Video om alt fra køb af riffel til hvordan riffeljagt foregår:

Skærmbillede 2014-11-26 kl. 11.12.58

Yderligere oplysninger om riffelprøven kan fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Hvis du ikke fornyer jagttegnet, bortfalder en af forudsætningerne for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af politiet.